Ajankohtaista

11.4.2022

LUHANGAN OSAKASKUNNAN 435-876-3-1 (781-876-6-1)
vuosikokous pidetään ma 25.4.2022 klo 17.00 alkaen Luhangan Kylätalolla os. Kotipellontie 1.

Osallistujien oikeuden tarkistus/nimi ja kiinteistötunnus, aloitetaan klo 16.00 kokouspaikalla. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (sääntöjen 4 §:n ja 5 §:n mukaisesti) ja päätetään kilpailulupien myynnistä osakaskunnan vesialueilla. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Luhangan Kylätalon kirjastossa 2.–16.5.22 kirjaston aukioloaikoina. Kokouksessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hoitokunta


11.4.2022

Pyydysmerkit nyt myös netistä!

Luhangan osakaskunta liittyi tämän vuoden (2022) alussa Suomen Kalatalouskeskusten Ostaluvat.fi -palveluun (https://www.ostaluvat.fi). Löydät Luhangan osakaskunnan pyydysmerkit ostaluvat.fi -sivun vasemmasta laidasta Keski-Suomen myyjien joukosta.

Pyydysmerkin hinta kalastajalle on 5 €/kpl. Käsittelymaksu on 5 € ostettujen pyydysmerkkien määrästä riippumatta. Pyydysmerkit toimitetaan Posti Oy:n kautta asiakkaan antamaan osoitteeseen noin viikon kuluessa tilauksesta. Luvat ovat 7×5 cm kokoisia muovisia lappuja. Ne ovat vedenkestäviä, vaikka eivät siltä tunnu. Ohessa kuva sihteerin ostamasta pyydysmerkistä:

Pyydysmerkkejä voi entiseen tapaan ostaa myös Luhangan M-Marketista. Auringonkukka-kahviosta niitä ei enää saa.

Hoitokunta


21.5.2021

TIIVISTELMÄ LUHANGAN OSAKASKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ 21.5.21

Kalenterivuoden 2020 toimintakertomus hyväksyttiin.

Kalenterivuoden 2020 tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 hyväksyttiin.

Erovuorossa olleet hoitokunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä Eero Aro (varajäsen Markku Huuskola) ja Jaakko Valvanne (varajäsen Heikki Kotiranta) valittiin uudelleen toimintakaudeksi 2022–2023. Raimo Muhonen ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä varsinaiseksi jäseneksi. Valittiin Antti Huttunen varsinaiseksi jäseneksi ja varalle Raimo Muhonen.

Osakaskunnan toiminnantarkastajiksi (vuodeksi 2022) valittiin edelleen Asko Kotilainen ja Heikki Kiviniemi, sekä varalle Kari Helenius ja Rami Ahola.

Osakaskunnan edustajina Kalatalousalueen ja Kalatalouskeskuksen kokouksissa edustaa hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen ehdottamansa muu hoitokunnan jäsen.

Päätettiin että pyydysmerkeissä vaaditaan käytettävän virallisia vesiliikennealueelle tarkoitettuja pyydysmerkkejä. Pyydysmerkin hinnaksi (myös ravustusmertaa kohden) vuodelle 2022 päätettiin 5,00 e.

Keskusteltiin uistelukilpailuiden järjestämiseen liittyvistä seikoista. Päätettiin vastaisuudessa periä 10 euron venekuntakohtainen maksu uistelukilpailuun osallistuvilta. Osanottajien maksimääräksi asetettiin 50 venettä.

Pohjois-Päijänteen kalatalousalue kieltää verkkokalastuksessa silmäkokojen 41–54 mm käytön. Kielto ei ole koskenut ns. lahtivesiä. Luhangan osuuskunta on tähän asti suositellut siirtymistä uusien verkkojen kohdalla muihin silmäkokoihin. Osakaskokous päätti, että 1.1.2023 alkaen verkkokalastuksessa kielletään silmäkoot 41–54 mm.

Kalan istutuksia jatketaan suunnitelman mukaisesti. Kuhan ja siian poikasia sekä mahdollisesti pieni erä järvitaimenen poikasia istutetaan talousarvion (5.000 e) puitteissa. Istutukset kohdennetaan lahtivesien eri osiin, huomioiden Luhangan Osakaskunnalle kuuluvat vedet istutuskohteella.

Aiemmin osakaskunta on vuokrannut vesialueensa pääosin toimiville metsästysseuroille ja hirviseuroille, vesilintujen metsästysoikeus on pidätetty osakaskunnan jäsenten oikeutena. Vieraat eivät yksin saa metsästää, vaan pitää olla osakas mukana. Erillisiä sorsastuslupia ei ole myyty. Osakaskunnan kokous päätti, että jatketaan aikaisempaa käytäntöä.

Edellisessä vuosikokouksessa (28.8.2020) keskusteltiin vesijättikiellon saamisesta alueelle. Hoitokunta velvoitettiin valmistelemaan häiriöliikenteen rajoittamista tähän kokoukseen. Hoitokunta totesi kokouksessaan 6.4.2021, että osakaskunnalla ei ole mahdollisuutta rajoittaa vesijettiliikennettä ja että nopeusrajoitus 10 km/h & aallonmuodostamisrajoitus kirkonkylän salmelle (laivareitille) on kunnan toimesta vireillä. Muualla kyseessä on viranomaisasia. Häiriökäyttäytymisestä tulee ilmoittaa poliisille. Kokous yhtyi hoitokunnan näkemyksiin.

Ilmoitusasioissa todettiin, että Tammijärven osakaskunnan omistamien vesialueiden vuokrasopimus on uusittu toistaiseksi voimassa olevaksi ja että hoitokunta päättänyt liittyä Kalatalouskeskusten omistamaan lupamyyntipalveluun 1.1.2022 alkaen.